Migratie traject Windows 7 bij BDO

BDO heeft QNH in de arm genomen om invulling te geven aan het nieuwe applicatie deployment design voor haar desktopomgeving. QNH heeft de architectuur bepaald en de applicaties gevirtualiseerd voor de Windows 7 werkplekken.

"QNH heeft het applicatie uitrolproces voor ons ingericht en de applicaties gevirtualiseerd, waardoor de uitrol van Windows 7 versneld kon worden uitgevoerd."

- Yvette Friebel, ICT Manager BDO

Meer informatie

BDO behoort tot de top 5 van accountants- en advieskantoren in Nederland en heeft zo’n 2100 medewerkers en vestigingen in het hele land. Daarnaast behoort BDO tot het netwerk van BDO internationaal dat zich uitstrekt over ruim 100 landen. BDO heeft de strategie om voorop te lopen op het gebied van innovatie waardoor jong talent blijft kiezen voor BDO. Een voorbeeld hiervan is het ‘kantoor van de toekomst’.

Zichtbaarheid vergroten

De verouderde werkplekinfrastructuur van BDO moest worden vervangen, waardoor de organisatie beter kon anticiperen op veranderende marktomstandigheden.

Onderdeel van deze nieuwe werkplekinfrastructuur was een migratie van WindowsXP naar Windows 7. Om de migratie succesvol te laten verlopen moesten de applicaties geschikt gemaakt worden voor distributie. QNH bracht in de beginfase van de samenwerking potentiële compatibiliteitsproblemen tussen bedrijfstoepassingen van BDO en Windows 7 in kaart. Met dit inzicht werden de vervolgstappen overzichtelijk.

De nauwe samenwerking, de jarenlange ervaring en de technische kennis van QNH hebben het inmiddels mogelijk gemaakt om samen met BDO een succesvolle pilot te realiseren binnen de gestelde tijdplanning en kwaliteitseisen. QNH heeft door dit project veel kennis en ervaring opgedaan met Windows 7 en de verschillen met voorgaande versies. Met name op het gebied van hoe applicaties worden geïnstalleerd en hoe dit technisch in Windows 7 uitpakte, heeft geleid tot nuttige informatie voor volgende trajecten.

Contact

Amsterdam

+31 20 460 9609

Maastricht

+31 43 207 3050

Groningen

+31 50 520 1888

Hasselt (België)

+32 11 77 12 77

Eindhoven

+31 40 2305624

Twitter