Toekomstvaste BI en Data Warehousing

Econosto vroeg QNH om een voorstel te schrijven voor het incrementeel ontwerpen, bouwen en implementeren van een nieuwe en toekomstvaste Business Intelligence en Data Warehouse architectuur en infrastructuur. Na oplevering van dit plan heeft Econosto opdracht verstrekt aan QNH.

"Een geautomatiseerde, solide en gecontroleerde omgeving voor informatie is nu een feit!"

Meer informatie

Arbeidsintensief onderhoud

Econosto Nederland in Capelle aan de IJssel is de grootste maatschappij van de Koninklijke Econosto Groep: een groep internationale voorraadhoudende handelsondernemingen met vestigingen in Europa, het Midden-Oosten en het Verre-Oosten. Voor de ondersteuning van haar primaire bedrijfsprocessen maakt Econosto gebruik van de standaardapplicaties Oracle Enterprise One (ERP) en SLIM4 (voorraad optimalisatie). Voor managementinformatie en rapportages werd met behulp van Query en RPG-programma’s data geëxtraheerd uit de bronsystemen voor verdere analyse en rapportering. Deze werkwijze was niet in alle gevallen een werkbare oplossing, omdat er ook nog rapportages rechtstreeks op de bronsystemen ontwikkeld werden.

De belangrijkste knelpunten waren het arbeidsintensieve onderhoud door veel handmatig werk en oude scripts. Hierdoor kon niet altijd snel op informatieverzoeken van de organisatie gereageerd worden. Ook de benodigde kennis was in de hoofden van een beperkt aantal medewerkers aanwezig. Ten slotte was de informatievoorzieningomgeving geen geïntegreerd geheel, zodat er meerdere versies van de waarheid en bijbehorende discussies over de juistheid van de cijfers ontstonden.

De juiste informatie en flexibiliteit

Econosto vroeg QNH om een voorstel te schrijven voor het incrementeel ontwerpen, bouwen en implementeren van een nieuwe en toekomstvaste Business Intelligence en Data Warehouse architectuur en infrastructuur. Na oplevering van dit plan heeft Econosto opdracht verstrekt aan QNH voor de uitvoering hiervan. Gezien de uitgangspunten voor dit project, werd gekozen voor de technologie van SQL Server 2005, waarbij zowel de Integration Services (SSIS) als de Analysis en Reporting Services gebruikt werden. Met het operationeel maken van deze oplossing behaalde Econosto een aantal substantiële voordelen. Om te beginnen bij tijdige, volledige en juiste informatie. Verder heeft een actieve bijdrage in het project en in de ontwikkeling gezorgd voor een gedegen interne kennisopbouw. Er werd een geautomatiseerd proces voor het genereren van standaard rapporten ingericht én er is een flexibele eindgebruikeromgeving ontstaan voor analyse en ad-hoc vragen.

Contact

Amsterdam

+31 20 460 9609

Maastricht

+31 43 207 3050

Groningen

+31 50 520 1888

Hasselt (België)

+32 11 77 12 77

Eindhoven

+31 40 2305624

Twitter