Een nieuw intranet voor Univé

Om de dienstverlening aan haar klanten nog beter uit te voeren en haar medewerkers hierbij te faciliteren, heeft Univé QNH in de arm genomen om al haar bestaande intranetten te vervangen door een nieuw intranet.

"Een geïntegreerd Intranet met alle wensen en eisen voor de diverse eindgebruikers."

- Univé

Meer informatie

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland en heeft ongeveer 2800 medewerkers. Univé is een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt, dus haar klanten zijn tevens haar leden. Circa 1,3 miljoen verzekerden hebben in totaal zo’n 3,7 miljoen verzekeringen voor personen en/of objecten bij Univé afgesloten.

Intranet op basis van SharePoint

Om de dienstverlening aan haar klanten nog beter uit te voeren en haar medewerkers hierbij te faciliteren heeft Univé QNH in de arm genomen om al haar bestaande intranetten te vervangen door een nieuw intranet op basis van Microsoft SharePoint.

Gebruikerswensen hand in hand met functionele wensen

Een belangrijk onderdeel van dit project is de relatie tussen de functionele eisen en wensen van de gebruikers en de technische aspecten van SharePoint. QNH heeft naast het inventariseren en bewaken van de functionele requirements veel aandacht besteed aan het informeren van de site-eigenaren met betrekking tot de mogelijkheden van SharePoint en het inrichten van een site.

Plan van Aanpak en uitvoer

Voorafgaand aan de migratie is een duidelijk Plan van Aanpak opgesteld waarin de uit te voeren activiteiten en te volgen stappen werden vastgelegd. Dit ging van het inventariseren van de sites, het aanschrijven van de site-eigenaren, het toekennen van migratietaken en de testprocedure, tot het verwijderen van de sites op de oude omgeving. De migratie van de verschillende intranetten naar één SharePoint is zeer succesvol verlopen.

Contact

Amsterdam

+31 20 460 9609

Maastricht

+31 43 207 3050

Groningen

+31 50 520 1888

Hasselt (België)

+32 11 77 12 77

Eindhoven

+31 40 2305624

Twitter