Collaboration

Werkt uw organisatie nog veel met papier? Worden documenten wel opgeslagen, maar zijn ze bijna niet meer terug te vinden? En bent u eraan toe om te digitaliseren en structuur aan te brengen? Dan biedt de Collaboration Suite van QNH u een oplossing. Onze Collaboration Suite zorgt ervoor dat organisaties optimaal kunnen samenwerken. Hoe? Door te focussen op zaak- en dossiergericht werken. Wanneer uw organisatie op deze manier te werk gaat, verloopt het werk efficiënter, meer gestructureerd en kunt u een betere dienstverlening leveren aan klanten. De QNH Collaboration Suite biedt een uitkomst voor organisaties die werken met duidelijke processen óf dat graag zouden willen. Het is bewezen succesvol voor gemeenten. Ook zorginstellingen, de advocatuur en woningcorporaties hebben direct baat bij de oplossing. Door te werken met duidelijk definieerbare processen, gaat uw organisatie beter samenwerken, creëren en delen.

Visie

QNH helpt organisaties om beter samen te werken en om documenten te ordenen. Dit begint met de digitalisering van processen, maar gaat verder. Wij ondersteunen de optimalisatie van processen om uw bedrijfskritische doelstellingen te realiseren. Tegelijkertijd maken we documentatie en informatie eenduidig beschikbaar voor alle medewerkers. Deze werkwijze is daarmee cruciaal bij het intern- en extern samenwerken, het delen van informatie en het nemen van beslissingen vanuit uw organisatie.

We zetten primair in op de cloud first strategie en hebben een oplossingsgerichte aanpak.

QNH PerfectView

PerfectView implementeert bij gemeenten en provincies al jarenlang Microsoft Dynamics CRM in combinatie met haar Klantcontact-Zaaksysteem oplossing. QNH levert daar bovenop haar DMS/RMA oplossing op basis van Microsoft SharePoint. Deze werkt integraal samen met het Klantcontact-Zaaksysteem van PerfectView. Dit geldt ook voor het programma- en projectenportaal wat ontwikkeld is op hetzelfde platform.

QNH en PerfectView hebben in juni 2017 besloten om de gezamenlijke propositie, onder de aansturing van QNH, onder te brengen in QNH PerfectView Collaboration (QPC).

Meer informatie over PerfectView is nu nog te vinden op de PerfectView overheid website.

Markten

Onze ‘digitaal samenwerken’ oplossingen zijn voor zowel bedrijven, organisaties als overheidsinstellingen geschikt. Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen met Office 365, Dynamics, Azure, SharePoint, etc.

Neem vooral contact met ons op!

Oplossingen

De QNH Collaboration Suite is een standaardoplossing voor bedrijven om zaak- en dossiergericht te werken binnen projecten. Het systeem is speciaal ontwikkeld om processen binnen organisaties te standaardiseren, digitaliseren en optimaliseren.

Lees meer over de kenmerken van onze Collaboration Suite:

Plan van aanpak

QNH werkt met een beproefd stappenplan om onze oplossing en de bijbehorende cultuurverandering te implementeren in uw organisatie. In 5 stappen werken we “bottom-up” aan een succesvolle verandering. Bij de invoering van zaak- en dossiergericht werken houden we rekening met uw bedrijfscultuur, de medewerkers die met het systeem moeten werken en de werkwijze van uw organisatie.

De eerste stap richting een succesvolle bottom-up aanpak voor zaak- en dossiergericht werken, is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Deze visie wordt gevormd door mensen uit uw organisatie die buiten de bestaande kaders durven te denken. Eenmaal geaccepteerd door het managementteam, wordt de nieuwe visie organisatiebreed gecommuniceerd en aangehouden.

Voor een succesvolle implementatie is het belangrijk om draagvlak te creëren onder medewerkers. We gaan in gesprek over de gewenste procesgang en over de ideeën, angsten en zorgen omtrent de nieuwe manier van werken. Door medewerkers van verschillende afdelingen mee te nemen in het proces, bereiken we het gewenste resultaat en ontstaat commitment en synergie binnen uw organisatie.

Zaak- en dossiergericht werken gaat uit van de standaardisatie van processen. In een helder draaiboek leggen we vast welke processen op welk moment geïmplementeerd worden. Dit leidt tot inzicht en koersvastheid binnen uw organisatie.

Door zaak- en dossiergericht te werken verbetert de dienstverlening, de efficiency van werkprocessen en de toegankelijkheid van informatie. Het trainen van uw medewerkers is daarbij een essentiële schakel in de overgang.

Goede procesvaardigheden van medewerkers zijn een vereiste voor de implementatie van zaakgericht werken. Binnen een integrale aanpak wordt daarom aandacht besteed aan de digitale competenties van medewerkers, hun proceskennis en hun communicatievaardigheden. Zo ontstaat vertrouwen in het veranderingsproces.

Wanneer alle stappen goed worden doorlopen, ontstaat duidelijkheid, commitment, koersvastheid, enthousiasme en vertrouwen in het zaakgericht werken binnen uw organisatie. Dit leidt uiteindelijk tot de gewenste verandering.

Referenties

QNH implementeert succesvol DMS/RMA project bij gemeente Amersfoort

QNH heeft een DMS/RMA oplossing bij gemeente Amersfoort geïmplementeerd gebaseerd op Microsoft SharePoint 2010. Het systeem bestaat uit een DMS voor zaakgerichte documenten (bijvoorbeeld een bouwvergunningdossier) en niet zaakgerichte documenten (bijvoorbeeld een interne beleidsnota), een koppeling met de front-office (gescande post en e-formulieren), een koppeling met het zaaksysteem en waar nodig een koppeling met backofficeapplicaties.

Bekijk de case Bekijk alle cases

Bottom-up naar zaakgericht werken

Samen met QNH en haar Onegov partner PerfectView heeft de gemeente zeer succesvol zaakgericht werken geïmplementeerd. Vooral de bottom-up werkwijze was letterlijk een Award waard (Computable Awards 2014).

Bekijk de case Bekijk alle cases

SharePoint oplossing conform NEN2082

QNH heeft voor de Gemeente Nieuwegein een Document Management Systeem (DMS)/Record Management Applicatie (RMA) geïmplementeerd op basis van Microsoft SharePoint 2010. Het is voor het eerst dat een Nederlands bedrijf een implementatie van een DMS/RMA heeft uitgevoerd waarbij ook de implementatie voldoet aan de eisen van de standaard.

Bekijk de case Bekijk alle cases

Geïntegreerde internet/intranet SharePoint oplossing

In het kader van het E-overheid programma heeft QNH een geïntegreerde oplossing geleverd voor het intranet, het internet en document management.

Bekijk de case Bekijk alle cases

Contact

Amsterdam

+31 20 460 9609

Maastricht

+31 43 207 3050

Groningen

+31 50 520 1888

Hasselt (België)

+32 11 77 12 77

Eindhoven

+31 40 2305624

Twitter