Digitaal vergaderen bij AZL

De digitale portal, gecreëerd door QNH, geeft besturen de gelegenheid om digitaal te vergaderen en op elk gewenst moment geeft het toegang tot de digitale fondsomgeving.

"De digitale werkomgeving is een product, waarmee extra omzet kan worden gegenereerd."

Meer informatie

AZL heeft ruim 40 jaar ervaring met pensioenbeheer. In deze tijd heeft het bedrijf uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van advies en pensioenadministratie. De pensioenwereld is altijd in beweging. AZL vormt daarin al jaren een baken van stabiliteit voor pensioenfondsen. Sinds 2007 als Centre of Excellence binnen de ING Groep.

Zichtbaar vergroten

AZL wilde graag een digitale samenwerkingsomgeving voor bestuursleden van pensioenfondsen creëren. In deze omgeving wordt door IBA, Actuariaat, Services met deze besturen informatie gedeeld. Voor AZL is dit een middel om haar zichtbaarheid voor klanten te vergroten én het vormt een onderdeel van het e-AZL dienstverleningsconcept. Bovendien zet het AZL in de markt als een moderne onderneming die meegroeit met de ontwikkelingen.

De digitale portal, gecreëerd en geïmplementeerd door QNH, geeft besturen de gelegenheid om digitaal te vergaderen en op elk gewenst moment geeft het toegang tot de digitale fondsomgeving. Via deze applicatie kan er informatie met elkaar uitgewisseld worden en kunnen er discussies gevoerd worden.

KOSTENBESPARING

Het digitale samenwerken geeft AZL de gelegenheid om op eigentijdse wijze de besturen van digitale informatie te voorzien. De huidige externe omgeving met tablet-pc’s levert hiervoor de mogelijkheden en de bereidheid bij besturen om hiermee aan de slag te gaan. Nu AZL op deze wijze de klant bedient, kunnen er besparingen op het gebied van archivering, websites en de verzending van bestuursstukken worden gerealiseerd.

De portal vormt de omgeving van waaruit de klant werkt en zijn informatie haalt en stalt. Indien deze omgeving door een derde wordt beheerd en niet door AZL zelf, dan zou AZL verder van de klant af komen te staan, wat een bedreiging voor de dienstverlening van AZL zou kunnen vormen. Door het realiseren van deze samenwerkingsomgeving zijn voor AZL kostenbesparingen zichtbaar geworden, die op andere wijze niet gerealiseerd hadden kunnen worden

Contact

Amsterdam

+31 20 460 9609

Maastricht

+31 43 207 3050

Groningen

+31 50 520 1888

Hasselt (België)

+32 11 77 12 77

Eindhoven

+31 40 2305624

Twitter